Home

SSS Idee en Raad

(Teksvak nog niet in gebruik)

(Teksvak nog niet in gebruik)

Het logo is gemaakt door Erik Driessen - Grafisch designer (Art and Technology)

Over Hans Driessen

Mijn naam is Hans Driessen en ik ben de oprichter en eigenaar van SSS Idee & Raad.

Ik heb meerdere jaren ervaring in product ontwikkeling voor de volgende sectoren:

 • consumenten goederen
 • industrieële toepassingen
 • high-tech machines
 • medische apparaten
 • veiligheid-besturings systemen
 • gastoestellen (C.V., brandstofcel, electrolyser)

En dan bedoel ik het traject van marketing-concept tot aan groot-schalige serie-productie.


Voor al deze sectoren zijn verschillende vaardigheden nodig. Vaak is het een kwestie van inzicht en in wat kan- en moet en het kennen- en herkennen van valkuilen.


Voorbeelden:

 • Ontwerpen volgens de olievlek methode.
 • Bij de uit-ontwikkeling het juiste punt op de S-curve kiezen.
 • Liever de producteis volgen dan discussieren over interpretatie van de norm.
 • DF-x (Design-For-...Alles!)
 • Voldoen aan geldende normen en regelgeving


En wat houdt dit dan in? Ik neem u graag mee aan de hand van mijn ervaring!


Voor contact gegevens: zie Linked-In

Ontwerpen en producten


(Dit tekstvak moet nog verder uitgewerkt worden)


Philips

- ZVSQRC

- H-Bridge motor control

- Fuzzy Control of a vacuum cleaner

Honeywell

- Analogue controls (EN60730-1)

- Analogue Burner Control Systems (EN298 Class C)

- Digital Burner Controls (EN298 Class C)

Benchmark

- ASML boards

- Airbus A380 LIB

- Aurbus A350 AIP and AAP

- Bloodpressure Monitor

Kiwa

- Burner Control Systems

- Fuel Cells

- Electrolysers

- CO Detectors